เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2561 นายอำเภอ ประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน และท่านนายกสุทิน บุญมาก นายกเทศบาลตำบลหนองหลวง ทำพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ แหล่งน้ำสาธารณะหนองหลวง...
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดยท่านนายกสุทิน บุญมาก ร่วมกับผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลบาล ร่วมทำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกป่า ณ โคกป่าหนองหลวง (6 ภาพ)
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 มิถุนายน 2561 จัดโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,9,10,11 และ 12 (1 ภาพ)
โครงการควบคุม "โรคขาดสารไอโอดีน" ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 7 มิถุนายน 2561 จัดโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน (1 ภาพ)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1 ภาพ)
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า (3 ภาพ)
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มดอกไม้จันทน์ (3 ภาพ)
ประชาสัมพันธ์งานบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางบ้านและหาดพัทยา ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (3 ภาพ)
เชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหลวง "หนองหลวงเกมส์" ประจำปี 2561 (2 ภาพ)
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ พัทยา 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (12 ภาพ)
71 - 80 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10