เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ร่วมกับ รพ.สต.หนองหลวง และ cc,cg ออกมอบอาหารและของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองหลวง [6 กันยายน 2564]
คณะครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษามอบเครื่องพ่นแอลกอฮอลล์ แอลกอฮอลล์เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในศูนย์พักคอยตำบลหนองหลวง [2 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลหนองหลวง ทำการฉีดฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ป่วยโควิด หลังได้รับการรักษาและออกจากที่กักตัวรอกลับบ้าน [23 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ สจ.วงศ์อะเคื้อ บุญศล เข้าดูแลช่วยเหลือศูนย์พักคอยและมอบของให้กับผู้ป่วยกักตัวรอกลับบ้าน [19 สิงหาคม 2564]
แก้ปัญหา ดินที่ล้ำเข้าข้างถนนคอนกรีต ทำให้ถนนมีความแคบลงและเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ถนน สภาเทศบาลเขต 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข [18 สิงหาคม 2564]
ชาวเทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมใจกันปล่อยปลา บริเวณสระน้ำหลังเทศบาล [16 สิงหาคม 2564]
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทีมคนรักหนองหลวง มอบสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ศูนย์กักตัว รอกลับบ้าน ณ ศูนย์อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองหลวง [15 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลหนองหลวง เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) [10 สิงหาคม 2564]
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาด และทีมงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย (AI) และ ศูนย์กักตัวรอกลับบ้าน (CI) เทศบาลตำบลหนองหลวง [9 สิงหาคม 2564]
ศูนย์พักคอย (เสรีไทย) เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ ทีมผู้นำ หมู่ที่ 1 อสม อปพร เข้าเวร รักษาความปลอดภัยในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 [4 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 0817495783
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร