เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบความช่วยเหลือให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) [18 พฤษภาคม 2564]
ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมและแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง [5 พฤษภาคม 2564]
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)) [30 มีนาคม 2564]
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหลวงให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง โดยร่วมกับโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล [19 มีนาคม 2564]
โครงการส่ฃเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒​ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง​ นำโดยท่านนายกสุทิน​ บุญมาก​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง​ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ประชาชน...
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ท่านนายกสุทิน บุญมาก นายกเทศบาลตำบลหนองหลวง ทำพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม...
61 - 70 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10