เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหลวง ตำแหน่ง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระะราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ข้อมูลชมรมแอโรบิค และชมรมนักฟุตบอลรุ่นจิ๋ว เทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลลานกีฬา เทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองหลวง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง เส้นโคกน้ำเกลี้ยง - ทางหลวงชนบท 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5