เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อมข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 92
เดือนนี้ 5,056
เดือนที่แล้ว 8,695
ทั้งหมด 43,893

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและนายกเทศมนตรีตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงิ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองหลวง-บ้านโคกสำราญ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหลวง กว้าง ๘ เม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file เรื่อง ขอความร่วมมือในการปิดประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นห้วยก้านเหลืองตอนบน หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบงตอนกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 91 |
photo ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 98 |
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง โปรดใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 89 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร