เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อมข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
เดือนนี้ 5,598
เดือนที่แล้ว 10,694
ทั้งหมด 49,330

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT))
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองหลวงให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง โดยร่วมกับโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
โครงการส่ฃเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒​ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง​ นำโดยท่านนายกสุทิน​ บุญมาก​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง​ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ประชาชน...
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (2 ภาพ)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 ท่านนายกสุทิน บุญมาก นายกเทศบาลตำบลหนองหลวง ทำพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2561 ส่วนงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview151

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
facebook

 


language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
นายประมวล ศรีมา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ