เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 35
เมื่อวาน 122
เดือนนี้ 3,735
เดือนที่แล้ว 6,850
ทั้งหมด 29,807

chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองผือ ม.4 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในแหล่งท่องเที่ยว พัทยา ๓ ตำบ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลห grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง-ไทยเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสัมมัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการวางรางระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ 10 บ้านหนองห poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 93 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมูจ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 101 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมูจ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 84 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณห้าแยก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถคค คสล.หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างถคค คสล.หมู่ที่ 7 บ้านนาอ้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร