เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
แก้ปัญหาร่องน้ำอุดตัน และทำความสะอาดรอบบริเวณหนองหลวง [23 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลหนองหลวง และ สจ.วงศ์อะเคื้อ บุญศล ร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อเร่งผลักดันในการสร้างถนน คสล.มิยาซาวา (โคกน้ำเกลี้ยงไปชลประทานบ้านชัยชนะ) [23 มิถุนายน 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 1/2564 [22 มิถุนายน 2564]
แก้ไขปัญหาทางเข้าบ่อขยะ เป็นหลุมเป็นบ่อ แบบ"ถึงลูกถึงคน" [21 มิถุนายน 2564]
ลงมือทาสีศาลาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางหมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวง [18 มิถุนายน 2564]
เก็บกู้ซากวัว ที่มีผู้นำมาทิ้งในบริเวณหนองหลวงและแจ้งฝ่ายสาธารณสุขนำขึ้นไปเผาทำลาย [16 มิถุนายน 2564]
แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและสำรวจร่องระบายน้ำ หน้าวัดสโมสร ตามคำร้อง นายจิต สุวรรณหาร [16 มิถุนายน 2564]
แก้ปัญหาน้ำถ่วมขังทางเข้าวัดป่าประชานิยม [12 มิถุนายน 2564]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2564 [11 มิถุนายน 2564]
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนครครั้งที่ 1/2564 [11 มิถุนายน 2564]
41 - 50 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10