messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 388
การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 402
ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ขั้นตอนการดำเนินการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1