เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ขั้นตอนการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ขั้นตอนการดำเนินการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1