เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประจำเดือน,งบประจำปี
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกันยายน2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤษภาคม 565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 20 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5