เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประจำเดือน,งบประจำปี
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกันยายน2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมิถุนายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤษภาคม 565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 รายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 เดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5