เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เมื่อวาน 211
เดือนนี้ 3,337
เดือนที่แล้ว 6,973
ทั้งหมด 30,229

folder งบประจำเดือน,งบประจำปี
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
รายงานการรับ-จ่ายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 65 |
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56 |
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54 |
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56 |
รายงานการรับ-จ่ายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 55 |
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 57 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
(นายสุทิน บุญมาก)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร