เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-164149 วิสัยทัศน์ : การคมนาคมสะดวก ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิติดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อมข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
folder ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
folder ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
folder ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
folder ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
folder ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
folder ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่น ระหว่างองค์กรได้
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
folder ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
folder ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน
folder ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ
folder ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทะศาสตร์ของ อปท.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 112
เดือนนี้ 5,076
เดือนที่แล้ว 8,715
ทั้งหมด 43,913

folder งบประจำเดือน,งบประจำปี
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
โทร : 042-164149
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร