เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 399
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1