messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 412
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1