messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 375
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 353
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1