เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผล ปีงบระมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินนผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินนผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินนผลแผนพัฒนา 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1