ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มยูเอชที รสจืด ชนิดถุง บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๔ แห่ง งวดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ วันทำการวันละ ๖๗๕ ถุง รวมจำนวน ๑๙,๕๗๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง