ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองหลวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)