ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรสมบูรณ์ 5 หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง