ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบ่อทิ้งขยะ เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง