ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน 2 แห่ง งวดวันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 32 วันทำการ จำนวน 4,320 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง