ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง บรรจุ 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง งวดวันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 32 วันทำการ จำนวน 22,048 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง