ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร (จอบหมุน โรตารี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง