ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยน-ซ่อมจุดที่เสียหายชำรุดรถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 8672 สกลนคร สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง