ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายหนองหลวง - โคกก่อง หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 904 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,753 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก