ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร (ผานรถไถอุปกรณ์เสริม) สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง