ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง