เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงาน การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการและการขอใช้ Internet ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงาน การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการและการขอใช้ Internet ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 383
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1