messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงาน การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการและการขอใช้ Internet ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงาน การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการและการขอใช้ Internet ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 129
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนำ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 133
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 285
สถิติผู้เข้าใช้บริการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 269
สถิติผู้เข้าใช้บริการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 407
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 403
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1