ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร